Equip humà

 

CONSELL ESCOLAR

Màxim òrgan de govern de l’escola on estan representats tots els estaments de la comunitat educativa. Els seus membres són elegits per 4 anys però es fan eleccions cada dos per evitar un canvi total simultani dels representants.

El consell escolar del centre està format per:

Director (President del consell):

 • José Rubia

Representants de la titularitat: 

 • Miquel Gil
 • Antònia Vera Garcés
 • Conxa Català

 

 

Representants dels professors:

 • Anna Berrenechea
 • Anna Gállego
 • Vanessa Navarro
 • Anna Viladrich

Representants dels pares i mares d'alumnes:

 • Susana del Castillo
 • Gemma Rodríguez
 • Jordi Solé
 • Eduard Llorens (AFA)

Representants de l'alumnat:

 • Nil Julià
 • Patrícia Fernández

Representant del PAS:

 • Marta Panisello


EQUIP DIRECTIU

El seu objectiu prioritari és coordinar i mantenir una mateixa línia d’actuació des de l’Educació Infantil fins a la Secundària Obligatòria.

L’Equip Directiu el componen:

 • Miquel Gil (Titular)
 • José Rubia (Director general)
 • Vanessa Navarro (Cap d’Estudis d’Infantil i Primària)
 • Anna Viladrich (Cap d’Estudis d’ESO)
 • Carme Sabé (Coordinadora del Departament de Pastoral)

 

EQUIP DE COORDINACIÓ

Té la missió d’organitzar les reunions de claustre, programar les tutories, coordinar les sortides culturals i fer un seguiment del compliment de la normativa. Hi ha un coordinador per cicle.

L’Equip de Coordinació està format per:

Educació Infantil i Primària

Vanessa Navarro (Cap d’Estudis) juntament amb:

 • Ana Gállego (Educació Infantil)
 • Marta Rodríguez (Cicle Inicial)
 • Marta Buil (Cicle Mitjà)
 • Albert Costán (Cicle Superior)

ESO

Anna Viladrich (Cap d’Estudis) juntament amb:

 • Pilar Roda (1r cicle)
 • Víctor Bulet (2n cicle)

 

EQUIP DE PASTORAL

L'equip de Pastoral és el responsable de la programació i realització dels aspectes relacionats amb la formació, vivència i orientació cristiana dels alumnes i dels projecte solidari anual.

L’Equip de Pastoral està format per:  

Carme Sabé (Cap de l'Equip de Pastoral) juntament amb:

 • Mònica Ballester (Educació Infantil)
 • Susana Pérez (Educació Primària)
 • Ana Barrenechea (ESO)
 • Isabel Muntalt (ESO)
 • Elsa Franco (ESO)

 

DEPARTAMENT D’ASSESSORAMENT PRICOPEDAGÒGIC

La seva missió és col·laborar amb els tutors i professors en les relacions amb els alumnes, així com canalitzar possibles actuacions.

Està format per:

 • Patrícia Pueyo (Psicòloga)
 • Laura Benedito (Psicopedagoga)

 

CLAUSTRE

Format pel conjunt de professors i professores que configuren l'equip d’educadors.

Claustre de professors i professores:

Educació Infantil

         Equip de tutores:    

 • Cristina Inglés  P3 A
 • Gemma Martínez  P3 B
 • Anna Gàllego  P4 A
 • Mònica Ballester  P4 B
 • Núria Sagués  P5 A
 • Susana Vidal  P5 B

        Mestres de suport i especialistes:

 • Laura Benedito
 • Emma Ribé
 • Cristina Rodríguez

 Educació Primària

        Equip de tutors i tutores:

 • Marta Rodríguez  1r A
 • Gemma Rodríguez  1r B
 • Elisenda Moreno  2n A
 • Neus Cabo  2n B
 • Marta Buil  3r A
 • Salvador Porta  3r B
 • Marta Garrote  4t A
 • Marta Román  4t B
 • Susana Pérez   5è A
 • Ilènia Fuentes  5è B
 • Mireia Grases  6è A
 • Albert Costán  6è B

      Mestres de suport i especialistes:

 • Eva Balsells
 • Marco Becerra
 • Dolors Carbonell
 • Benito Gracia
 • Vanessa Navarro
 • Xavier Plaixats
 • Núria Rovira
 • José Rubia
 • Carme Sabé
 • Montserrat Torres

 Educació Secundària Obligatòria

      Equip de tutors i tutores:

 • Isabel Muntalt 1r A
 • Elsa Franco 1r AB
 • Victoria Huerta 1r B
 • Gerard Cruz 2n A
 • Pilar Roda 2n AB
 • Sílvia Garcia 2n B
 • Ana Barrenechea 3r A
 • Otger Ferrer 3r B
 • Mª José Aparici 4t A
 • Víctor Bulet 4t B

       Equip de professors i professores no tutors:

 • Ana Julio
 • Sergio Nieto
 • Ingrid Piñol
 • Ernesto Rodríguez
 • Inés Rodríguez
 • Anna Viladrich
 • Pilar García


 ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES

 • Eduard Llorens - President
 • Eva Ferraz - Vicepresidenta
 • Viviana Costa - Secretària
 • Àlex Aranda - Tresorer
 • Alejandro Beya
 • Caty Reinés
 • Eduardo Llorens
 • Eila Vila
 • Gloria Campos
 • Joana Llorens
 • Julián Ferrer
 • Mª Carmen García

 

Dosatic S.L. © 2020
Site desenvolupat per DYNAMO 3.5